چوفا که از ابتدای تأسیس خود تا اکنون که بیش از 5 دهه از عمرش می‌گذرد همواره در پی آن بوده که "کیفیت" را به عنوان محور تبلیغاتی خود برگزیند، تعهد شرکت به کیفیت تا جایی است که در بدترین دوران اقتصاد ایران و در اوج تحریم‌ها نیز مشتری محوری را رها ننمودیم و برای باور بیشتر مشتریان داخلی و خارجی و وفاداری آنان به محصولاتمان، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.
اکنون که با تلاش‌های مسئولان دیپلماسی فضای تازه‌ای در اقتصاد کشور ایجاد شده و این فضا بی‌شک بر روی مبادلات تجاری کشور تأثیرگذار خواهد شد، به دنبال آن هستیم تا بر پایه نوآوری مبتنی بر سلیقه مشتریان عزیز، نه تنها سهم بازار داخلی را افزایش دهیم، بلکه به نمایندگی از بخش تولیدی کشور در حوزه مبلمان ، سهم بازار خارجی خود را ارتقاء بخشیم.