جناب آقای علی افخمی- مدیرعامل محترم شرکت چوفا بی تردید تلاش و پاسخگویی متعهدانه هر یک از ما در انجام وظایفی که نقش های تخصصی و اجتماعی مان بر عهده ما نهاده است میتواند گامی باشد هر چند کوچک ولی موثر در رشد و اعتلای نام مقدس میهن عزیزمان ایران. بدینوسیله از همکاری صمیمانه جنابعالی و پرسنل محترم آن شرکت درتحویل به موقع سفارشات مشتریان سپاسگذاری نموده و توفیق روزافزونتان را در خدمت به این مرز و بوم از درگاه حضرت حق مسئلت می نمایم.