افتخارات

شرکت چوفا در روند رو به رشد و در راستای دستیابی به اهداف کلان خود، موفق به اخذ گواهی نامه ها و افتخارات متعددی گردیده است و همچنین عضویت در تعدادی از انجمن های صنعتی مرتبط را در کارنامه فعالیت خود به ثبت رسانده که برخی از آنها در ذیل آمده است :